null Lịch công tác tuần từ ngày 13/4 đến hết ngày 19/4/2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/4/2020 đến 19/4/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai (ngày 13/4/2020)

14h30

Họp trực tuyến về Đề án tự chủ

Nhóm Đề án tự chủ

Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng

Phòng họp trực tuyến

ID: 333 456 8228

Thứ Ba (ngày 14/4/2020)

Thứ Tư (ngày 15/4/2020) 

Thứ Năm (ngày 16/4/2020)

8h30

Ứng viên giảng thử

Đại diện phòng QLĐT, TCHC; Giảng viên Viện ĐTQT; cán bộ, giảng viên quan tâm

Viện trưởng
Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn

Phòng họp tầng 3

 

14h00

Họp trực tuyến Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 1, 2, 3 năm 2020

Thành viên Hội đồng

Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên

Phòng họp tầng 2

Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị trang thiết bị

Thứ Sáu (ngày 17/4/2020)

Thứ Bảy (ngày 18/4/2020)

Chủ nhật (19/4/2020)

Các đơn vị làm việc tại nhà, tổ chức họp online. Trường hợp đặc biệt đến Học viện làm việc khi có lệnh triệu tập của Trưởng đơn vị hoặc Ban Giám đốc.