null Lịch công tác tuần từ ngày 20/4 đến hết ngày 26/4/2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/4/2020 đến 26/4/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai (ngày 20/4/2020)

           

Thứ Ba (ngày 21/4/2020)

Thứ Tư (ngày 22/4/2020) 

Thứ Năm (ngày 23/4/2020)

           
         

Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị trang thiết bị

Thứ Sáu (ngày 24/4/2020)

           

Thứ Bảy (ngày 25/4/2020)

Chủ nhật (26/4/2020)