null Lịch công tác tuần từ ngày 09/3 đến hết ngày 15/3/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/3/2020 đến 15/3/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 09/3/2020)
10h00 Họp nhóm Đề án tự chủ Phó Giám đốc Tùng, Nhóm Đề án tự chủ Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tẩng 2, Nam An Khánh   
Thứ Ba (ngày 10/3/2020)
Thứ Tư (ngày 11/3/2020) 
Thứ Năm (ngày 12/3/2020)
14h00 Thảo luận chương trình đào tạo chuyên ngành QTKD Du lịch; Thẩm định giá; kinh nghiệm quản lý của Đại học Y tế công cộng; Dự kiến phân bổ chỉ tiêu lao động cho các đơn vị Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tẩng 2, Nam An Khánh  Lãnh đạo các đơn vị họp trực tiếp tại phòng họp tầng 2 gồm: QLĐT, QTKD, TCĐT, TCHC và các đơn vị có nhu cầu. Lãnh đạo các đơn vị khác họp trực tuyến.  
Thứ Sáu (ngày 13/3/2020)
Thứ Bảy (ngày 14/3/2020)
Chủ nhật (15/3/2020)