null Lịch công tác tuần từ ngày 23/3 đến hết ngày 29/3/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/3/2020 đến 29/3/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/3/2020)
11h00 Họp Dự án Indiana  PGĐ Tùng, các đ/c: Hoài, Hoàng Tuấn, Phúc Hạnh, Thùy Linh, Quân ĐTQT Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT  Các thành viên HĐ theo QĐ (Giám đốc, PGĐ Tùng, PGĐ Vinh, Quân, Hoát, Thế Hùng, Thúy Vân, Phúc Hạnh, Huy Đoàn, Thanh Bình, Luận) Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng 
Phòng họp tầng 2 Họp trực tiếp
15h00 Thảo luận một số định hướng Đề án Chiến lược phát triển Học viện  Ban Giám đốc, các đ/c: Quân, Thế Hùng, Thúy Vân, Phúc Hạnh, Huy Đoàn, Thanh Bình, Luận  Giám đốc
Đào Văn Hùng 
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 24/3/2020)
9h00 Nghiệm thu chương trình Thẩm định giá Thành viên Hội đồng, Nhóm đề án, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch Hội đồng Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 25/3/2020) 
Thứ Năm (ngày 26/3/2020)
9h00 Phỏng vấn các ứng viên ứng tuyển vào Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách  Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo phòng TCHC,Lãnh đạo Trung tâm BB, TV và PBCS   Phòng họp tầng 2  
13h30-14h45 Công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2019-2020 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng giảng dạy học kỳ II năm học 2019-2020 Giám đốc
Đào Văn Hùng 
Phòng họp tầng 2 Họp trực tuyến. Mã ID 536 242 3140
14h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 3  
15h00-16h30 Công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2019-2020 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể sinh viên khóa 7, 8, 9, 10 Giám đốc
Đào Văn Hùng 
Phòng họp tầng 2 Họp trực tuyến. Mã ID 536 242 3140
Thứ Sáu (ngày 27/3/2020)
Thứ Bảy (ngày 28/3/2020)
Chủ nhật (29/3/2020)
9h00 Giám đốc Đào Văn Hùng dự họp về Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của Covid - 19   Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu