null Lịch công tác tuần từ ngày 30/3 đến hết ngày 05/4/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/3/2020 đến 05/4/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 30/3/2020)
9h00 Họp Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh  
10h30 Sinh hoạt Chi bộ 3 (trực tuyến) về công tác chuẩn  bị Đại hội Chi bộ và chuyển đảng chính thức Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh ID sẽ được gửi qua email cho các Đảng viên
Thứ Ba (ngày 31/3/2020)
Thứ Tư (ngày 01/4/2020) 
9h00 Họp trực tuyến công tác xúc tiến tuyển sinh  Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Khoa/Viện/Bộ môn chuyên ngành; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, TT HTĐT, CTSV, Đoàn thanh niên, KT&ĐBCL, TTCNTT, TV&TT; giảng viên làm tuyển sinh của khoa Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh  
Thứ Năm (ngày 02/4/2020): Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch
Thứ Sáu (ngày 03/4/2020)
14h00 Họp trực tuyến về Đề án tự chủ Ban Giám đốc, Nhóm tự chủ Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, Nam An Khánh ID cuộc họp: 3334568228. Trung tâm CNTT, TV&TT bố trí trang thiết bị.
Thứ Bảy (ngày 04/4/2020)
Chủ nhật (05/4/2020)
Các đơn vị làm việc tại nhà, tổ chức họp online. Trường hợp đặc biệt đến Học viện làm việc khi có lệnh triệu tập của Trưởng đơn vị hoặc Ban Giám đốc.