null Lịch công tác tuần từ ngày 20/4 đến hết ngày 26/4/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/4/2020 đến 26/4/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai (ngày 20/4/2020)

14h30

Làm việc với Thứ trưởng Võ Thành Thống 

Ban Giám đốc, Các đ/c họp trực tiếp: Quân, Thành, Thế Hùng, Hoát, Đoàn, Minh Vân, Thanh Bình, Phúc Hạnh, Hoàng Tuấn

Thứ trưởng
Võ Thành Thống

Phòng họp tầng 2

Lãnh đạo các đơn vị còn lại và cán bộ, giảng viên khác theo dõi trực tuyến. Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị thiết bị.

17h00

Họp về công tác kiểm định CTĐT

Phó Giám đốc Vinh, Lãnh đạo 03 khoa QTDN, KTPT, KTQT; toàn thể cán bộ, giảng viên 03 khoa; TTKT&ĐBCL, các đ/c: Vọng, Đông, Trụ.

Giám đốc
Đào Văn Hùng

Phòng họp tầng 2

Các đ/c thuộc thành phần dự họp ai có mặt tại Hv sẽ họp trực tiếp, còn lại họp trực tuyến. Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị thiết bị.

Thứ Ba (ngày 21/4/2020)

Thứ Tư (ngày 22/4/2020) 

Thứ Năm (ngày 23/4/2020)

Thứ Sáu (ngày 24/4/2020)

9h00

Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2020

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị

Giám đốc
Đào Văn Hùng

Phòng họp tầng 2

Các lãnh đạo khối hành chính họp trực tiếp, các lãnh đạo khối giảng viên họp trực tuyến. Trung tâm CNTT, TV&TT chuẩn bị trang thiết bị.

14h30

Ứng viên giảng thử

Phó Giám đốc Vinh; Lãnh đạo khoa Kinh tế; đại diện phòng QLĐT, TCHC; giảng viên bộ môn Đấu thầu; đ/c Vọng; Cán bộ giảng viên quan tâm

Trưởng khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình

Phòng họp tầng 3

 

Thứ Bảy (ngày 25/4/2020)

Chủ nhật (26/4/2020)