null Lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 17/5/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/5/2020 đến 17/5/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/5/2020)
Thứ Ba (ngày 12/5/2020)
9h00 Họp về công tác kiểm định CTĐT Phó Giám đốc Vinh, Lãnh đạo các đơn vị: TTKT&ĐBCL, khoa Kinh tế, Khoa QTDN, khoa KTQT, khoa KTPT, khoa CSC, Viện ĐTQT, P.QLĐT; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc khoa Kinh tế; toàn thể chuyên viên Trung tâm KT&ĐBCL Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 13/5/2020) 
9h30 Làm việc với Sở Giao thông vận tải Hà Nội  Phó Giám đốc Tùng, đại diện phòng TC-HC Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 14/5/2020)
8h00 Nghiệm thu Đề tài mã số: APD/2020/B04 và APD/2020/B01 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Tầng 2, D25  
9h30 Trao giải cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Apd lần thứ 4 và Vô địch Tin học văn phòng Apd 2020 Khách mời: Ban Giám đốc, Lãnh đạo khoa Kinh tế, giảng viên BM Toán, cán bộ giảng viên quan tâm Lãnh đạo Bộ môn Toán Phòng họp tầng 2  
13h30 Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ Giám đốc, các đ/c: Hoài, Minh Hạnh và Ban Chủ nhiệm đề tài KC09  Bộ Khoa học và Công nghệ Trụ sở Bộ KH và CN  
13h30 Họp BCH Công đoàn về kết nạp Đảng cho quần chúng Xuân Hoài và Đình Phúc Các thành viên BCH Công đoàn  Chủ tịch Công đoàn
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2  
15h30 Hội nghị lấy Phiếu ý kiến về rà soát, giới thiệu nhân sự bổ sung vào quy hoạch
cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 (rà soát năm 2020).
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 3  
Thứ Sáu (ngày 15/5/2020)
14h00 Làm việc với USAID GGĐ Giám đốc, PGĐ Tùng, đ/c Hoài   Trụ sở 6B, Hoàng Diệu   
14h00 Họp Chi bộ 1: Xem xét kết nạp Đảng trong sinh viên; Chuẩn bị công tác Đại hội Chi bộ  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 16/5/2020)
Chủ nhật (17/5/2020)