null Lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 24/5/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/5/2020 đến 24/5/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/5/2020)
Thứ Ba (ngày 19/5/2020)
9h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển  Đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên và Trưởng các đơn vị.  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp về đánh giá chương trình đào tạo Nhóm khảo sát; đại diện các khoa/chuyên ngành: CSC, Viện ĐTQT, BigData, Đầu tư, Đấu thầu; 03 khoa QTDN, KTPT, KTQT; Trung tâm KT&ĐBCL  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 20/5/2020) 
08h00 Làm việc với Ủy ban nhân dân Xã An Thượng Lãnh đạo các đơn vị: P.TC-HC, P.CTCTSV, Trung tâm HTĐT; UBND Xã An Thượng, Công an Xã An Thượng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Tạm hoãn
9h30 Nghiệm thu Đề tài mã số: APD/2020/B09  Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, D25  
10h00 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh làm việc với Key Log Economic     Phòng họp tầng 2  
14h00 Nghiệm thu Đề tài mã số: APD/2020/B003 và APD/2020/B06 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, D25  
Thứ Năm (ngày 21/5/2020)
8h30-10h00 Các khoa/chuyên ngành kiểm định làm việc với  Đoàn Đánh giá ngoài Ban Giám đốc, các khoa/chuyên ngành kiểm định, Đoàn đánh giá ngoài, TT KT&ĐBCL Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng 408  
10h00 - 11h30 Họp Đoàn đánh giá ngoài Đoàn đánh giá ngoài; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm; Toàn thể Lãnh đạo, cán bộ giảng viên các khoa: KTPT, QTDN, KTQT, CSC, KT, Viện ĐTQT; Trung tâm Khảo thí và ĐBCL; Lãnh đạo giảng viên các khoa khác quan tâm  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng 308  
8h30-11h00 GS. Augustine Hà Tôn Vinh (Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tổ hợp giáo dục, đào tạo và tư vấn Quốc tế Stellar Management) nói chuyện chuyên đề: "Sự chuyển dịch của dòng vốn đầu tư quốc tế trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid 19: Cơ hội và thách thức cho VN" Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa KTQT; cán bộ, giảng viên và sinh viên khác quan tâm Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
Phòng 408  
9h00 Gặp mặt cộng tác viên truyền thông của Học viện Cán bộ Trung tâm CNTT,TV&TT; sinh viên tham gia hoạt động truyền thông Trung tâm CNTT, TV&TT Phòng họp tầng 2  
14h00-16h00 Hội nghị tổng kết học kỳ I năm học 2019-2020 khoa KTQT Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa KTQT Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
Phòng họp tầng 3  
15h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở mã số APD/2019/C13 Thành viên Hội đồng (PGĐ. Vinh, TS. Đoàn, TS. Hòa, TS. Nguyễn Hoàng Nam) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2, D25  
Thứ Sáu (ngày 22/5/2020)
10h00 Họp Chi bộ 2  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 23/5/2020)
Chủ nhật (24/5/2020)