null Lịch công tác tuần từ ngày 01/6 đến hết ngày 07/6/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/6/2020 đến 07/6/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/6/2020)
8h30 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
10h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Giám đốc Học viện Đại diện Vụ TCCB, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 02/6/2020)
8h00 Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về kiểm tra chứng từ đề tài cấp nhà nước KC.09 Bộ Khoa học và công nghệ, Phòng QLKHHT,đại diện phòng Kế hoạch - Tài chính Bộ Khoa học và Công nghệ  Trụ sở Bộ KH và CN, số 113 Trần Duy Hưng  
8h00 Khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN 03 chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành: Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh tại Hv       Lịch (từ ngày 02/6 đến hết ngày 08/6/2020) cụ thể tải TẠI ĐÂY.
Thứ Tư (ngày 03/6/2020) 
16h00 Làm việc với Sở Giao dịch hàng hóa Phó Giám đốc Nguyên, Lãnh đạo khoa Tài chính - Đầu tư   Số 106, Hoàng Quốc Việt   
Thứ Năm (ngày 04/6/2020)
13h30 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng  Hội đồng theo QĐ Hội đồng 1
PGS,TS. Đào Văn Hùng
P.203, D25  
Hội đồng 2
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
P.202, D25  
Hội đồng 3
TS. Nguyễn Thạc Hoát
P.204, D25  
Thứ Sáu (ngày 05/6/2020)
9h00 Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp nhà nước KC.09.26/16-20   Thành viên Hội đồng (PGS.TS. Lê Xuân Bá, PGS.TS. Chu Hồi, TS. Nguyễn Xuân Thu, PGS.TS Trần Trọng Nguyên,  GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, TS. Nguyễn Bá Ân, TS. Trần Anh Tuấn), khách mời Bộ Khoa học và công nghệ, Phòng Quản lý KHHT và cán bộ giảng viên quan tâm. PGS, TS. Lê Xuân Bá Phòng họp D25  
11h00 Bán đấu giá tài sản Hội đồng thanh lý tài sản của Học viện  Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên 
Phòng họp D25  
Thứ Bảy (ngày 06/6/2020)
Chủ nhật (07/6/2020)
Đoàn chuyên gia ĐGN làm việc tại Học viện từ ngày 02/6 đến hết ngày 08/6/2020