null Lịch công tác tuần từ ngày 08/6 đến hết ngày 14/6/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/6/2020 đến 14/6/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/6/2020)
7h30 Xúc tiến tuyển sinh tại trường THPT Kim Liên Cán bộ, giảng viên Viện ĐTQT Viện trưởng Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Trường THPT Kim Liên  
8h30 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng Giám đốc  
9h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc  Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng Giám đốc  
14h00 Lễ bế mạc chương trình khảo sát chính thức 03 CTĐT (KT, KTQT, QTKD) Đoàn đánh giá ngoài, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên 03 khoa kiểm định, Viện ĐTQT, phòng QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL Đoàn ĐGN và Ban Giám đốc  Phòng họp tầng 2 Các cán bộ, giảng viên khác tham dự online. Ai vắng mặt báo cáo trực tiếp Giám đốc. TTCNTT,TT&TT chuẩn bị trang thiết bị
15h30 Họp góp ý quy chế bổ nhiệm Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên họp online hoặc offline.  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 09/6/2020)
13h30 Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KX 01.22/16-20: “Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng của Việt Nam” Nhóm nghiên cứu đề tài, đại diện phòng QLKH&HT, đ/c Hoàng Kim Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tuấn Sơn. Chủ tịch HĐ
GS, TS. Trần Thọ Đạt
Phòng họp 518 (tầng 05) trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.  
Thứ Tư (ngày 10/6/2020) 
Thứ Năm (ngày 11/6/2020)
Thứ Sáu (ngày 12/6/2020)
8h30 Phó giám đốc Nguyễn Thế Vinh làm việc với Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách TS.Vọng và các thành viên kiêm nhiệm tại Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
10h30 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
19h00 Chương trình ca nhạc với chủ đề "Thank you" Khách mời: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên và sinh viên Đoàn thanh niên  Căng tin Học viện  
Thứ Bảy (ngày 13/6/2020)
Chủ nhật (ngày 14/6/2020)
8h30 Góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Các thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng 204, D25  
14h30 Góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Các thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng 204, D25  
Lịch coi thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/6 đến hết ngày 07/7/2020. Đề nghị cán bộ giảng viên có tên trong danh sách coi thi lưu ý.