null Lịch công tác tuần từ ngày 15/6 đến 21/6/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/6/2020 đến 21/6/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/6/2020)
7h30 Xúc tiến tuyển sinh tại trường  THPT Lê Lợi Cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện ĐTQT Viện trưởng Viên ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Trường THPT Lê Lợi
72 Bà Triệu, Hà Đông
 
8h30 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 16/6/2020)
14h30 Họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Đào Văn Hùng
P.203, D25  
14h30 Họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
P.202, D25  
Thứ Tư (ngày 17/6/2020) 
14h00 Họp về công tác xúc tiến tuyển sinh  Thành viên nhóm xúc tiến tuyển sinh Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ Thành viên HĐ, đại diện phòng QL KH&HT Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường Bộ KH&ĐT  
16h00-18h00 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2020 Khách mời, Cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện ĐTQT Viện trưởng Viên ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 18/6/2020)
14h00 Hội nghị chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử BCH Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 Các đ/c Đảng ủy viên; Ban Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Trưởng phó các đơn vị Phòng/Khoa/Viện/Trung tâm; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN Bí thư
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Học viện  lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử BCH Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 Hội nghị chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 Các đ/c Đảng ủy viên; Ban Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Trưởng phó các đơn vị Phòng/Khoa/Viện/Trung tâm; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN Bí thư
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
16h30 Hội nghị BCH Đảng bộ Học viện  lấy phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 19/6/2020)
8h00 Họp HĐ xét thu nhập tăng thêm tháng 4, 5/2020 Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2020 lần 2 Đại diện các đơn vị: TCHC, QL KH&HT, TT KT&ĐBCL, KHTC; Khách mời và thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp HĐ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5 Phó Giám đốc Tùng, thành viên HĐ theo QĐ Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 20/6/2020)
21h00 Họp đoàn công tác XTTS tại ĐH Bách Khoa Cán bộ, giảng viên, sinh viên có tên tại QĐ Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Họp trực tuyến  ID: 3334568228
Chủ nhật (ngày 21/6/2020)
7h00-17h00 Tư vấn tuyển sinh  Cán bộ, giảng viên, sinh viên theo QĐ Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Gian hàng 11-13, Đại học Bách Khoa  
Lịch coi thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/6 đến hết ngày 07/7/2020. Đề nghị cán bộ giảng viên có tên trong danh sách coi thi lưu ý.