null Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2020 đến hết 28/6/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/6/2020)
8h00 Phỏng vấn ứng viên Bộ môn Ngoại ngữ Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC, đại diện Bộ môn Ngoại ngữ Ban Giám đốc Phòng họp tầng 2  
15h00 Hội đồng thẩm định giáo trình phân tích chính sách  Thành viên HĐ, cán bộ, giảng viên khoa CSC Chủ tịch HĐ
GS, TS. Ngô Thắng Lợi
P.202, D25  
Thứ Ba (ngày 23/6/2020)
13h30 Họp Ban Giám đốc Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng TCHC Giám đốc
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn -
6B Hoàng Diệu
 
15h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
PGS, TS Trần Trọng Nguyên
Phòng 203  
15h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng 202  
Thứ Tư (ngày 24/6/2020) 
8h00-17h00 Duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019 Văn phòng Bộ KH&ĐT, phòng KHTC   Phòng họp tầng 2  
14h00 - 15h00 Livestream Tư vấn tuyển sinh Ngành Kinh tế: TS Bình, TS Tú; Ngành QTKD: TS Luận; Ngành Luật Kinh tế: TS Hà Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 - 16h30 Livestream Tư vấn tuyển sinh Ngành KTQT: TS Vân; Ngành KTPT: TS Đoàn; Ngành TC-NH: TS Hoát; Ngành QLNN: PGS,TS Hạnh Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 25/6/2020)
8h00-17h00 Duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019 Văn phòng Bộ KH&ĐT, phòng KHTC   Phòng họp tầng 2  
19h00 Livestream Tư vấn tuyển sinh Đoàn thanh niên Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 26/6/2020)
8h00-17h00 Duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019 Văn phòng Bộ KH&ĐT, phòng KHTC   Phòng họp tầng 2  
9h00 - 11h30
Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị)
Khách mời, Toàn thể Đảng viên Học viện  Bí thư Đảng ủy
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng 308 Lùi sang thứ 3, ngày 30/6/2020
13h30-17h00
Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức)
Khách mời, Toàn thể Đảng viên Học viện  Bí thư Đảng ủy
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng 308
14h00-16h00 Họp Chi bộ 1 và kết nạp Đảng viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng 308 Lùi sang 9h00, thứ Hai, ngày 29/6/2020
14h00 Họp Chi bộ 2 và kết nạp Đảng viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp Chi bộ 3 và kết nạp Đảng viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 27/6/2020)
Chủ nhật (ngày 28/6/2020)
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng 203, D25  
15h30 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng 202, D25  
Lịch coi thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/6 đến hết ngày 07/7/2020. Đề nghị cán bộ giảng viên có tên trong danh sách coi thi lưu ý.