null Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2020 đến hết 05/7/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/6/2020 đến 05/7/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/6/2020)
9h00 Họp Chi bộ 1 và kết nạp Đảng viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng 308  
14h00 Ứng viên của Bộ môn Ngoại ngữ giảng thử Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC, QLĐT, Bộ môn Ngoại ngữ Ban Giám đốc Phòng 308  
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng 203, D25  
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng 202, D25  
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng 204, D25  
Thứ Ba (ngày 30/6/2020)
9h00 - 11h00
Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị)
Khách mời, Toàn thể Đảng viên Học viện  Bí thư Đảng ủy
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng 308 Đề nghị các Đảng viên có mặt đầy đủ và đúng giờ, mang theo thẻ Đảng để biểu quyết.
Trang phục:
+ Nam quần âu, áo sơ mi trắng thắt cà vạt.
+ Nữ: áo dài đồng phục của Học viện
11h00-12h00 Buổi bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Học viện giữa Giám đốc Đào Văn Hùng và Tân Giám đốc Trần Trọng Nguyên Giám đốc Đào Văn Hùng, Tân Giám đốc Trần Trọng Nguyên, cán bộ, giảng viên quan tâm   Phòng 308  
13h30-17h00
Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức)
Khách mời, Toàn thể Đảng viên Học viện  Bí thư Đảng ủy
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng 308 Đề nghị các Đảng viên có mặt đầy đủ và đúng giờ, mang theo thẻ Đảng để biểu quyết.
Trang phục:
+ Nam quần âu, áo sơ mi trắng thắt cà vạt.
+ Nữ: áo dài đồng phục của Học viện
Thứ Tư (ngày 01/7/2020) 

8h00
Trung tâm hỗ trợ đào tạo làm việc với tổ bảo vệ Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Giám đốc TT
Nguyễn Mã Lương
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng 203, D25  
15h00-17h00 Hội nghị tổng kết NCKH cấp khoa khoa Quản trị kinh doanh  Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa QTKD Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận 
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 02/7/2020)
8h00
(Cả ngày)
Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và PBCS phỏng vấn cộng tác viên Trung tâm BD,TV&PBCS; các ứng viên Phụ trách Trung tâm
TS. Đỗ Kiến Vọng
Phòng họp 308  
13h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h30 Họp nhóm thường trực tư vấn tuyển sinh Thành viên nhóm  Phó Giám đốc
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 03/7/2020)
9h00 Họp hội đồng hủy bài thi kết thúc học phần khóa 1, khóa 2 Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 04/7/2020)
Chủ nhật (ngày 05/7/2020)
Lịch coi thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/6 đến hết ngày 10/7/2020. Đề nghị cán bộ giảng viên có tên trong danh sách coi thi lưu ý.