null Lịch công tác tuần từ ngày 06/7 đến hết ngày 12/7/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/7/2020 đến 12/7/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/7/2020)
8h00-9h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00-12h00 Họp Giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
18h00 Khai giảng lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với K6, 7 Trung tâm BD,TV&PBCS; giảng viên giảng dạy; học viên tham gia khóa học  Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Vinh
Giảng đường 202, D25  
Thứ Ba (ngày 07/7/2020)
Thứ Tư (ngày 08/7/2020) 
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KTPT Chủ tịch HĐ khoa KTPT Phòng 202, 203, 204, D25  
15h50 Họp BCH Công đoàn mở rộng  BCH Công đoàn và tổ trưởng các tổ công đoàn Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 09/7/2020)
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KTPT Chủ tịch HĐ khoa KTPT Phòng 201, D25  
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KTQT Chủ tịch HĐ khoa KTQT Phòng 202, 203, 204, D25  
8h00-10h00 Hướng dẫn sinh viên khóa 8 làm chuyên đề thực tế Giảng viên khoa TCĐT, sinh viên khóa 8 Trưởng khoa TC-ĐT
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng 308, Nam An Khánh  
Thứ Sáu (ngày 10/7/2020)
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa TC-ĐT Chủ tịch HĐ khoa TC-ĐT Phòng 201, 202, 203, 204, D25  
Thứ Bảy (ngày 11/7/2020)
7h30 - 17h00 Chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 7  Hội đồng khoa KTQT Chủ tịch HĐ khoa KTQT Bàn 1 - Phòng 201, Bàn 2 - phòng 202, Bàn 3 - phòng 204, D25  
Chủ nhật (ngày 12/7/2020)
Lịch coi thi hết học phần học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/6 đến hết ngày 10/7/2020. Đề nghị cán bộ giảng viên có tên trong danh sách coi thi lưu ý.