null Lịch công tác tuần từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/7/2020 đến 26/7/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/7/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Họp BCHCĐ mở rộng và nhóm hậu cần về việc tổ chức chương trình nghỉ mát tại Sầm Sơn BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn, nhóm hậu cần Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2  
15h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ theo QĐ Theo QĐ Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 21/7/2020)
Thứ Tư (ngày 22/7/2020) 
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên HĐ theo QĐ Theo QĐ Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 23/7/2020)
8h30 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở mã số APD/2020/B07 và APD/2020/B08 Thành viên Hội đồng, nhóm thực hiện Đề tài, Gv khoa Luật KT, giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp chi bộ 3 về công tác phát triển Đảng Toàn thể đảng viên chi bộ 3 Bí thư chi bộ
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 24/7/2020)
Thứ Bảy (ngày 25/7/2020)
Chủ nhật (ngày 26/7/2020)