null Lịch công tác tuần từ ngày 27/7 đến hết ngày 2/8/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/7/2020)
9h30 Họp nhóm thường trực tư vấn tuyển sinh  Thành viên nhóm  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ  Thành viên HĐ theo QĐ Theo QĐ Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 28/7/2020)
8h00 Hội nghị Giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư Ban Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Trụ sở Bộ, 6B Hoàng Diệu  
15h00 Công tác giảng dạy của Viện Đào tạo quốc tế Lãnh đạo: Viện ĐTQT, phòng QLĐT, phòng KHTC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 29/7/2020) 
8h00 Ban Giám đốc làm việc với phòng QLĐT Ban Giám đốc, Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp HĐ xét tốt nghiệp Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, KHTC, BM NN, BM GDTC&QP, BM Toán KT, khoa chuyên ngành Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
16h00 Giám đốc Trần Trọng Nguyên tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng với Tổng cục Thống kê   Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Trụ sở TCTK, 54 Nguyễn Chí Thanh   
15h00 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020 của sinh viên đại trà Khóa 10 và  chất lượng cao khóa 9 tại Xuân Hòa Phó Giám đốc Vinh, cán bộ giảng viên trong danh sách đăng ký Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Xuân Hòa  
Thứ Năm (ngày 30/7/2020)
9h00 Ban Giám đốc làm việc với các đơn vị: TCHC, QLĐT, KHTC, KHHT, TTBD, Viện ĐTQT về chỉnh sửa quy chế thu chi nội bộ Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, KHTC, KHHT, TTDB, QLĐT, Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h30 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh làm việc với Trung tâm BD, TV&PBCS PGĐ Vinh, Lãnh đạo và chuyên viên TTBD Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng 308  
10h30 Làm việc với đại diện Học viện Lithan-Singapore  Phòng QLKHHT,các đ/c Thế Hùng, Đào Tuấn, Đàm Tú, Hằng Phương

Giám đốc
Trần Trọng Nguyên

Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch lãnh đạo Bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (phiên cán bộ chủ chốt) Ban Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn
Bộ KH và ĐT
 
16h00 Hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch lãnh đạo Bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (phiên tập thể lãnh đạo mở rộng)

Giám đốcTrần Trọng Nguyên

(Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Bộ)

Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn
 Bộ KH và ĐT
 
14h30 Đón sinh viên sau khi hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020 Trung tâm HTĐT, Bộ môn GDTC&QP   Xuân Hòa   
Thứ Sáu (ngày 31/7/2020)
8h00 Ban Giám đốc làm việc với phòng KHTC, TCHC, Bộ phận Điều hành dự án Ban Giám đốc, Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: TCHC, KHTC, BP ĐHDA Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Ban Giám đốc làm việc với phòng CTSV, TTCNTT, TV&TT, TT HTĐT, TTBD, Dự án Bắc Ninh  Ban Giám đốc, Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: CTSV, TTCNTT, TTHTĐT, TTBD, Dự án BN Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 01/8/2020)
Chủ nhật (ngày 02/8/2020)