null Lịch công tác tuần từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/8/2020 đến 16/8/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/8/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Hội nghị kiện toàn nhân sự BCH ĐTN Khách mời, BCH ĐTN Bí thư ĐTN
Vũ Đình Hòa
Phòng họp tầng 2  
10h00 Hôi nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn 6B Hoàng Diệu  
Thứ Ba (ngày 11/8/2020)
Thứ Tư (ngày 12/8/2020) 
21h00 Công tác đăng ký tín chỉ học tập học kỳ I năm học 2020-2021 Trợ lý khoa, CVHT các khoa/Viện Trưởng phòng QLĐT
TS. Nguyễn Thế Hùng
  Họp trực tuyến.
ID: 333 631 2882
Thứ Năm (ngày 13/8/2020)
14h00 Tọa đàm  khoa học cho đề  án mở ngành Kinh tế số Toàn bộ GV BM  Toán kinh tế  và  khách  mời Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 14/8/2020)
8h30 Sinh hoạt chuyên môn khoa và thông qua bài giảng của GV thỉnh giảng Khách mời và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Luật kinh tế Ts.Nguyễn Như Hà Phòng họp tầng 2 hoãn sang thứ 3 (ngày 18/8/2020)
13h30-17h00 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho học viên Học viên tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3/2020 Ban quản lý sau đại học Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 15/8/2020)
Chủ nhật (ngày 16/8/2020)