null Lịch công tác tuần từ ngày 17/8 đến hết ngày 23/8/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/8/2020 đến 23/8/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/8/2020)
8h00-9h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00-10h00 Họp Đảng ủy Ban GĐ Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
8h00-11h30 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Sinh viên khoa KTQT Đại diện khoa KTQT Phòng 308  
8h00-11h30 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Sinh viên khoa KTPT Đại diện khoa KTPT Phòng 308  
10h00 Họp hội đồng thu nhập tăng thêm tháng 7 Thành viên hội đồng Chủ tịch hội đồng
Phó GĐ
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30-17h00 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Sinh viên khoa TC - ĐT Đại diện khoa TC - ĐT Phòng 308  
13h30-17h00 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Sinh viên khoa CSC Đại diện khoa CSC Phòng 308  
Thứ Ba (ngày 18/8/2020)
8h00-11h30 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Sinh viên khoa QTDN Đại diện khoa QTDN Phòng 308  
8h00-11h30 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Sinh viên Viện ĐTQT Đại diện Viện ĐTQT Phòng 308  
8h30 Sinh hoạt chuyên môn khoa và thông qua bài giảng của GV thỉnh giảng Khách mời và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Luật kinh tế TS.Nguyễn Như Hà Phòng họp tầng 2  
13h30-17h00 Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên Sinh viên khoa KT Đại diện khoa KT Phòng 308  
14h00 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng 305  
14h00 Chia sẻ kinh nghiệm về công tác khảo sát phục vụ kiểm định Trung tâm KT&ĐBCL, đ/c Vọng, Liên KTQT, cán bộ giảng viên quan tâm,  thành viên của các tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị Trung tâm KT&ĐBCL Phòng họp tầng 2 Yêu cầu mỗi đơn vị cử ít nhất 1 thành viên của tổ đảm bảo chất lượng, mang theo laptop để thực hành
Thứ Tư (ngày 19/8/2020) 
8h00 Thẩm định sách chuyên khảo Hội đồng thẩm định Chủ tịch hội đồng
Phó GĐ
Giang Thanh Tùng
Họp online  
14h00-17h00 Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và  Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025  Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đ/c Nguyễn Văn Trung
Hôi trường, 6B Hoàng Diệu  
Thứ Năm (ngày 20/8/2020)
14h00 Tổng kết công tác đào tạo và quản lý sinh viên  Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Các cố vấn học tập, trợ lý khoa, cán bộ, giảng viên họp online
Thứ Sáu (ngày 21/8/2020)
8h30 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Thành viên  HĐ theo QĐ Theo Quyết định P.302, D25  
14h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Thành viên  HĐ theo QĐ Theo Quyết định P.302, D25  
Thứ Bảy (ngày 22/8/2020)
Chủ nhật (ngày 23/8/2020)