null lịch công tác tuần từ ngày 24/8 đến hết ngày 30/8/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/8/2020 đến 30/8/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/8/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Ban GĐ làm việc với TT HTĐT Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ TT HTĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Họp về công tác bổ nhiệm lại lãnh đạo phòng CT & CTSV Phòng TCHC, CT & CTSV   Phòng họp tầng 2  
13h30 Làm việc với công ty HungViet về chiến lược Đại dương xanh Lãnh đạo các Khoa, Viện; Lãnh đạo các  đơn vị: QLĐT, QLKHHT, TT BD, TV & PBCS, TT CNTT, TV & TT, Cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 25/8/2020)
9h00 Kỳ họp thứ I Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành viên Hội đồng và khách mời, Phòng QLKH&HT, Lãnh đạo Phòng TCHC, KHTC, TT CNTT, TV & Truyền thông, TT KT & ĐBCL Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Tất cả thành viên theo QĐ trong Học viện phải có mặt đầy đủ, trường hợp vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
Tải danh sách tại đây
14h00 Họp triển khai kế hoạch tổ chức nhập học đối với tân sinh viên K11
Họp về xây dựng kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đối với K11
Lãnh đạo các phòng TCHC, QLĐT, KHTC, KHHT, CT & CTSV, TT KT&ĐBCL, TT CNTT, TV & TT, TT HTĐT, Đoàn TN, các Khoa, Viện quản lý sinh viên, trợ lý Khoa, Viện, đ/c Hoa y tế. Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2 Lãnh đạo các Khoa, Viện có thể dự họp online
Thứ Tư (ngày 26/8/2020) 
Thứ năm(ngày 27/8/2020)
8h30- 17h00 Hội thảo Khoa học đề tài " nghiên cứu, đánh giá,  đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ  trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình" Các đ/c Ngô Xuân Khoa, Bùi Hoàng Mai, Thế Đông, Tô Hùng, Hằng Phương, Minh Hạnh, Phan Nga, Kim Thu, Đỗ Lâm(TT dự báo KTXH quốc gia) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường lớn, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình  
9h00 TT CNTT, TV & TT làm việc với công ty SPT Lê Hồng Quân, Đỗ Thế Dương, Tạ Đức Anh GĐ Trung Tâm
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp nhóm thường trực tư vấn tuyển sinh, các Khoa/ Viện báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm công tác tư vấn tuyển sinh, triển khai kế hoạch xúc tiến tuyển sinh đợt 3 Theo QĐ Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 Họp triển khai tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa Lãnh đạo các đơn vị: Khoa/ Viện quản lý sinh viên, các phòng, trung tâm trực thuộc Học viện, Đoàn TN, Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, GDTC và QP Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2 Đơn vị nào vắng mặt đề nghị ghi biên bản cuộc họp gửi lương 2 trừ xếp hạng
Thứ Sáu (ngày 28/8/2020)
9h00 Họp đoàn đi bảo vệ công nhận kết quả 03 CTĐT ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế Theo QĐ & TT KT & ĐBCL Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp tổ tư vấn của Bộ trưởng Đào Văn Hùng Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
6B Hoàng Diệu  
14h00 Họp nhóm nghiên cứu đề tài cấp Bộ " Tính độc lập của ngân hàng trung ương: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt nam" Phạm Quỳnh Liên, Đặng Kim Dung, Trần Thị Trúc, Tô Trọng Hùng TS. Phùng Thế Đông Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 29/8/2020)
14h00 Bảo vệ công nhận kết quả 03 CTĐT ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế Theo QĐ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
85-87 Hoàng Quốc Việt  
Chủ nhật (ngày 30/8/2020)