null Lịch công tác tuần từ ngày 21/9 đến hết ngày 27/9/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/9/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Họp hội đồng xét thu nhập tăng  thêm tháng 8/2020 Thành viên hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
16h00 Hội nghị tổng kết năm học 2019 -2020 Viện Đào tạo Quốc tế Đại diện các Phòng, Ban, Trung tâm,  toàn thể cán bộ, giảng viên Viện ĐTQT, sinh viên K8, K9, K10 Viện ĐTQT Viện trưởng
TS.Đào Hoàng Tuấn
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 22/9/2020)
Thứ Tư (ngày 23/9/2020) 
Thứ Năm (ngày 24/9/2020)
8h00 Họp HĐ thường trực HĐKH và ĐT về việc xét đề xuất đề tài NCKH cấp HV năm 2021 Thường trực HĐKH và ĐT, Khách mời Chủ tịch  HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Làm việc với đơn vị thiết kế hệ thống PCCC Giám đốc; Trưởng phòng TCHC; Đại diện: Tư vấn  QLDA, TVGS; TVTK Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Làm việc với ứng viên  tuyển dụng vào Khoa  QTKD Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, Lãnh đạo Khoa QTKD Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng Giám đốc  
14h00 Họp Khoa cơ bản Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa cơ bản TS.Nguyễn Tiến Hùng Phòng họp tầng 2  
15h30 Họp BCHCĐ mở rộng BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn, đ/c Phùng Thế Đông Chủ tịch công đoàn
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2  
16h30 Ra mắt CLB Công nghệ thông tin và truyền thông GV bộ môn toán Kinh tế, khách mời và các thành viên ban chủ nhiệm lâm thời của CLB Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 25/9/2020)
10h00 Ký kết thỏa thuận hợp tác với sở giao dich hàng hóa Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH&HT, TTBDTV&PBCS, K.TC-ĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
106 Hoàng Quốc Viêt  
15h00 Giao ban công trường Giám đốc; Trưởng bộ phận ĐHDA; Đại diện: Tư vấn  QLDA, TVGS, các nhà thầu liên quan Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp bộ phận điều hành dự án  
Thứ Bảy (ngày 26/9/2020)
Chủ nhật (ngày 27/9/2020)