null Lịch công tác tuần từ ngày 05/10 đến hết ngày 11/10/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/10/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 9
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 10
BGĐ, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (phụ trách đơn vị) không dự được mà ủy quyền cho người khác dự phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
Thứ Ba (ngày 06/10/2020)
Thứ Tư (ngày 07/10/2020) 
14h00 Họp với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Vinh; các đ/c Lê Văn Tăng, Kiến Vọng, Hà Anh Bà Anna phụ trách về Đấu thầu của WB  Ngân hàng thế giới tại Việt Nam  
Thứ Năm (ngày 08/10/2020)
7h30 Tổ chức nhập học đối với sinh viên K11 trúng tuyển đợt 2 Các cán bộ, giảng viên theo QĐ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Khu Căng tin Danh sách tải tại đây
Thứ Sáu (ngày 09/10/2020)
9h00 Tìm hiểu kinh nghiệm về hoạt động Hội đồng trường tại Học viện Ngân Hàng Các đ/c: Nguyễn Thị Đông, Như Hà, Ngọc  Trụ, Vũ Trường Chủ tịch Hội đồng trường HVCSPT
Giang Thanh Tùng
Phong 305 nhà A1 Học viện Ngân Hàng