null Lịch công tác tuần từ ngày 19/10 đến hết ngày 25/10/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/10/2020)
10h00 Họp về công tác chuẩn bị khai giảng Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đ/v: TCHC, KHTC, QLĐT, CT & CTSV, TT CNTT & TT, TT KT & ĐBCL, TT HTĐT, Đoàn TN Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 20/10/2020)
9h30 Mít tinh chào mừng ngày 20/10 Toàn thể cán bộ, giảng viên   Phòng 308  
9h50 Giám đốc phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khác phục thiên tai Toàn thể cán bộ, giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 308  
10h00 Chụp ảnh kỷ yếu phục vụ kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kế hoạch Toàn thể cán bộ, giảng viên, ban chấp hành Đoàn TN   Trụ sở Nam An Khánh  
Thứ Tư (ngày 21/10/2020) 
15h00 Họp công tác xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 Lãnh đạo các phòng, trung tâm, khoa chuyên ngành,bộ môn Toán, Ngoại Ngữ, GDTC & QP Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 22/10/2020)
13h30 Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên; Công tác CVHT và công tác trợ lý Khoa/Viện, chủ nhiệm lớp Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đ/v: TCHC, QLĐT, CT & CTSV, TT KT & ĐBCL, Lãnh đạo và trợ lý, giảng viên các Khoa/Viện QLSV Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 308 Phụ lục tọa đàm
tải tại đây
Thứ Sáu (ngày 23/10/2020)
8h30 Tìm hiểu về hoạt động HĐ trường tại Đại học Bách khoa Hà Nội Các đ/c : Nguyễn Thị Đông, Như Hà, Ngọc Trụ, Vũ Trường, Mã Lương Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐ trường
Giang Thanh Tùng
Phòng 213-C1 ĐH Bách Khoa Hà Nội  
10h00 Họp rà soát về công tác chuẩn bị khai giảng Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đ/v: TCHC, KHTC, QLĐT, CT & CTSV, TT CNTT & TT, Đoàn TN, TT HTĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 24/10/2020)
Chủ nhật (ngày 25/10/2020)
7h00-21h00 Chương trình " Chào tân sinh viên khóa 11" Khách mời, BCH Đoàn TN, sinh viên HV BCH Đoàn TN Trụ sở Nam An Khánh