null Lịch công tác tuần từ ngày 23/11 đến hết ngày 29/11/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/11/2020 đến 29/11/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/11/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Đ/c Ngà phòng TCHC ghi biên bản họp BGĐ
9h00 Họp về công tác tiếp nhận
viên chức
Ban Giám đốc, đ/c Trường phòng TCHC; Ứng viên tiếp nhận Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động hội đồng trường và thực hiện cơ chế tự chủ đại học Thành viên HĐ Học viện, Lãnh đạo các đơn vị liên quan ( TCHC, KHTC, QLĐT, Viện ĐT quốc tế, TT HTĐT ) Chủ tịch Hội đồng Học viện
Giang Thanh Tùng
Đại học Thủy Lợi  
16h00 Họp triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Thứ trưởng
Trần Quốc Phương
6B Hoàng Diệu  
Thứ Ba (ngày 24/11/2020) 
8h30 Họp thường kỳ Đảng bộ Học viện Thành viên BCH Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng 306  
15h30 Nghiêm thu đề tài cấp cơ sở số APD/2020/B10 Thành viên HĐ  theo QĐ và nhóm thực hiện đề tài Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 25/11/2020) 
8h00 Diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020 Lãnh đạo Học viện Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Trung tâm Hội nghị quốc gia  
Thứ Năm (ngày 26/11/2020)
8h30 Trao đổi về dự thảo quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động và làm việc của Hội đồng Học viện Nhóm soạn thảo quy chế ( Đ/c: Như Hà, Trụ, Đạt, Đông, Trường) các đ/c Đảng ủy viên và BGĐ quan tâm Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng 306  
15h00 Công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ kiểm tra định kỳ  Lãnh đạo các đơn vị : TCHC, KHTC, QLĐT, CT & CTSV, TT  TTKT & ĐBCL, Viện ĐTQT,  đ/c Thanh Tú, Minh Luận. Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 27/11/2020)
8h00 Hội thảo giáo dục Việt nam 2020 Chủ tịch Hội đồng Học viện : Giang Thanh Tùng và tổ soạn thảo quy chế. Uy Ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội  
9h00 Họp hội đồng xét thu nhập tăng  thêm tháng 10/2020 Thành viên hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 28/11/2020)
Chủ nhật (ngày 29/11/2020)