null Lịch công tác tuần từ ngày 07/12 đến hết ngày 13/12/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/12/2020 đến 13/12/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/12/2020)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 11
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 12
Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (phụ trách đơn vị) không dự được mà ủy quyền cho người khác dự phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
10h30 Họp HĐ thi đua khen thưởng Bí thư Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn HV, Trưởng (phụ trách) các đơn vị Chủ tịch HĐ
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 08/12/2020) 
14h00 Tổng kết công  tác Chi bộ 1 năm 2020 Toàn thể đảng viên chi bộ Bí thư chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 09/12/2020) 
8h00 Họp HĐ thi đua khen thưởng Bí thư Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn HV, Trưởng (phụ trách) các đơn vị Chủ tịch HĐ
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Tổng kết công  tác Chi bộ 3 năm 2020 Toàn thể đảng viên chi bộ Bí thư chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 10/12/2020)
  Tập huấn nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 Giám đốc Trần Trọng Nguyên, các đ/c Lê Công Thành, Nguyễn Tiến Thành Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6B Hoàng Diệu Cả ngày
9h30 Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động hội đồng trường và thực hiện cơ chế tự chủ đại học Thành viên HĐ Học viện, Tổ giúp việc soạn thảo văn bản  Chủ tịch Hội đồng Học viện
Giang Thanh Tùng
Đại học
Ngoại Thương
Thành viên Hội đồng HV: Khuyến khích tham dự nếu thu xếp được thời gian 
13h30 Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động, tổng kết công tác năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021 Chủ tịch Hội đồng HV, Ban Giám đốc,Toàn thể cán bộ, giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 308 Hoãn
Thứ Sáu (ngày 11/12/2020)
8h00 Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng
TT Hội nghị Quốc gia  
13h00 Nghiêm thu khung chương trình, chương trình môn học và tập bài giảng chương trình học phần tiếng anh kinh tế Các thành viên HĐ, cán bộ, giảng viên bộ môn Ngoại ngữ, cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Tổng kết công  tác, đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020 Toàn thể đảng viên chi bộ 2 Bí thư chi bộ 2
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 12/12/2020)
8h00 Hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2020 Chủ tịch Hội đồng HV, Ban Giám đốc,Trưởng các đơn vị Bộ Giáo dục đào tạo Phòng họp tầng 2  
Chủ nhật (ngày 13/12/2020)