null Lịch công tác tuần từ ngày 21/12 đến hết ngày 27/12/2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai (ngày 21/12/2020)

8h00

Họp giao ban Ban Giám đốc

Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC

Giám đốc
Trần Trọng Nguyên

Phòng họp tầng 2

 

9h00

Họp tổng kết Đảng ủy

Các Đảng ủy viên

Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng

Phòng họp tầng 2

 

Thứ Ba (ngày 22/12/2020)

14h00-14h30

Họp ra soát và tổng kết sau kiểm định CTĐT

Lãnh đạo Khoa KT, KTQT, QTKD, KTPT

Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh

Phòng họp tầng 2

 

14h30-15h30

Công tác rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Phòng TCHC, TT KT&ĐBCL

Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh

Phòng họp tầng 2

 

18h00

Hội đồng nghiệm thu thẩm định giáo trình "Giao dịch hàng hóa"

Theo QĐ

Chủ tịch Hội đồng
Trần Trọng Nguyên

Phòng họp tầng 2

 

Thứ Tư (ngày 23/12/2020) 

9h00

Làm việc với đoàn công tác của cục Phát triển doanh nghiệp- Bộ KH&ĐT

TT Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách

Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh

Phòng họp tầng 2

 

10h00

Họp hội đồng thi tuyển viên chức 2020

Theo QĐ

Chủ tịch Hội đồng
Nguyễn Thế Vinh

Phòng họp tầng 2

 

Thứ Năm (ngày 24/12/2020)

7h30

Nghiêm thu chính thức đề tài " Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình"

Giám đốc Trần Trọng Nguyên, Phòng QLKH&HT, các đ/c Hoàng Mai, Thế Đông, Tô Hùng, Phan Nga, Kim Thu, Văn Lâm(TTTTDKKTXHQG)

Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình

Phòng họp tầng 2, sở KH&CN tỉnh Hòa Bình

 

9h00

Họp tổng kết Đảng bộ

Toàn thể Đảng viên HV và đại diện khách mời

Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng

Phòng 308

 

15h00

Làm việc với Đại học Hùng Vương

Giám đốc Trần Trọng Nguyên, Lãnh đạo phòng QLĐT, CT&CTSV

 

Tp Việt Trì, Phú Thọ

 

15h00

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ

Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Lãnh đạo phòng QL KH&HT

 

Đ. Nguyễn Tất Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

 

Thứ Sáu (ngày 25/12/2020)

Cả ngày 

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ

Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Lãnh đạo phòng QL KH&HT

 

Đ. Nguyễn Tất Thành, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

 

8h30

Nghiêm thu chính thức đề tài " Xây dựng công cụ xác định cơ cấu kinh tế nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo hướng bảo vệ môi trường thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam"

Giám đốc Trần Trọng Nguyên, thành viên Hội đồng, đại diện phòng QLKH&HT, thành viên đề tài

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp Bộ KHĐT

 

10h00

Nghiêm thu chính thức đề tài " Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân cho thị trường tài chính xanh, phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững"

Thành viên Hội đồng, đại diện phòng QLKH&HT, thành viên đề tài

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp Bộ KHĐT

 

14h00 

Họp tổng kết công tác năm 2020, xây dựng chương trình công tác năm 2021 của cơ quan Bộ KH&ĐT

Chủ tịch Hội đồng HV
Giang Thanh Tùng

Thứ trưởng
Trần Quốc Phương

6B Hoàng Diệu

 

Thứ Bảy (ngày 26/12/2020)

8h30

Lẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện và Học viện LITHAN(Singapore)

Chủ tịch Hội đồng HV, Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, KHHT, TCHC, TT HTĐT, Khoa QTKD, Viện ĐTQT và đ/c Đàm Tú

Giám đốc
Trần Trọng Nguyên

Phòng họp tầng 2

TT CNTT,TV&TT chuẩn bị thiết bị để họp online

10h00

Họp thường trực Hội đồng KH&ĐT

Thường trực Hội đồng, TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Lê Đức Khánh và đ/c Đàm Tú

Giám đốc
Trần Trọng Nguyên

Phòng họp tầng 2

Chủ nhật (ngày 27/12/2020)

8h00-9h00

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh Học viện Chính sách và Phát triển
(Phiên nội bộ)

 BCH Đoàn thanh niên Học viện,
đại biểu Liên chi đoàn các khoa, Chi đoàn Cán bộ

Bí thư Đoàn TN

Phòng 308

 

9h00-11h30

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh Học viện Chính sách và Phát triển
(Phiên công khai)

Khách mời, BCH Đoàn thanh niên Họcviện, đại biểu Liên chi đoàn các khoa, Chi đoàn Cán bộ

Bí thư Đoàn TN

Phòng 308