null Lịch công tác tuần từ ngày 04/01 đến hết ngày 10/01/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/01/2021)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h00-8h30 Lễ bàn giao sinh viên đi học chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng: TCHC, QLĐT, CT&CTSV, TT CNTT,TT&TV, toàn thể cán bộ, giảng viên TT HTĐT, Bộ môn GDTC & QPAN Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Nhà D
nhà Thể chất - KTX
 
Thứ Ba (ngày 05/01/2021) 
8h30 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 12
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 01/2021
Ban Giám đốc, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (phụ trách đơn vị) không dự được mà ủy quyền cho người khác dự phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
Thứ Tư (ngày 06/01/2021) 
8h30 Công tác tuyển sinh,đào tạo đại học và sau đại học Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Phòng QLĐT Phó Giám đốc
 Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp ban chấp hành công đoàn mở rộng về việc bình xét khen thưởng công đoàn năm 2020 và họp lấy ý kiến nhận xét giới thiệu đ/c Phạm Thị Nhâm kết nạp Đảng Ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng các tổ công đoàn Chủ tịch công đoàn
Lê Hồng Quân
Phòng 308  
11h00 Làm việc với đoàn công tác của tập đoàn truyền thông pháp luật TPP TT BD,TV&PBCS Phó Giám đốc
 Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h00-14h30 Họp về việc thực hiện quy chế làm việc với đ/c Phùng Văn Ngọc Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Đại diện phòng TCHC, CT&CTSV Phó Giám đốc
 Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h30-15h00 Họp về việc thực hiện quy chế làm việc và kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2020-2021 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Đại diện phòng TCHC, QLĐT, toàn thể cán bộ, giảng viên của khoa KTPT Phó Giám đốc
 Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2 Giảng viên có giờ giảng trùng với lịch làm việc thì giảng dạy theo lịch không phải tham dự theo lịch làm việc
Thứ Năm (ngày 07/01/2021)
13h00 Sinh hoạt khoa học khoa KHPT Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, lãnh đạo phòng TCHC Khoa KTPT Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 08/01/2021)
9h00 Hội thảo trực tuyến về phân tích chính sách trong nông nghiệp và phát triển nông thôn Giảng viên các khoa,Viện bắt buộc tham gia theo thông báo số 20/TB-QLKHHT, các cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch Hội đồng HV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp Đảng ủy Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Hội thảo trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai nhiện vụ năm 2021 Chủ tịch hội đồng Học viện; Ban Giám đốc, trưởng các phòng, trung tâm, khoa, viện Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
6B Hoàng Diệu  Phòng TCHC điểm danh và báo cáo BGĐ
Thứ Bảy (ngày 09/01/2021)
8h00 Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, giảng viên; Sinh viên K8, K9, K10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc  
Chủ nhật (ngày 10/01/2021)