null Lịch công tác tuần từ ngày 11/01/20211 đến hết ngày 17/01/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/01/2021)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Gặp mặt các ứng viên xin tiếp nhận công tác Ban Giám đốc, lãnh đạo các đ/v: TCHC, QLĐT, khoa ĐTQT, KT, KTQT, KTPT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h30 Làm việc với bộ phận ĐHDA Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 12/01/2021) 
8h30 Tập huấn sử dụng E-office Ban Giám đốc, tất cả các phòng/trung tâm, lãnh đạo và trợ lý các khoa/viện/bộ môn Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 403 Phòng tin học
Thứ Tư (ngày 13/01/2021) 
Thứ Năm (ngày 14/01/2021)
Thứ Sáu (ngày 15/01/2021)
8h30 Công tác giảng dạy các chuyên ngành thuộc ngành kinh tế Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, lãnh đạo phòng QLĐT, cán bộ, giảng viên khoa kinh tế Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
10h30 Công tác giảng dạy kỳ 2 năm học 2020-2021 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh,  phòng QLĐT, CVHT, trợ lý các khoa Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
15h00 Lễ khen thưởng cá nhân, nhóm đạt giải NCKH sinh viên năm 2020 Lãnh đạo các đ/v có sinh viên đoạt giải; Các giảng viên hướng dẫn; Các sinh viên đạt giải theo QĐ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Tải danh sách tại đây
15h30 Làm việc với sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình Ban Giám đốc, các đ/c Hằng Phương, Xuân Khoa Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình  
Thứ Bảy (ngày 16/01/2021)
7h30-8h00 Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức Hội đồng; các ban giúp việc; ứng viên Chủ tịch Hội đồng
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
8h00-9h00 Thi môn kiến thức chung     Phòng 403  
10h00- 10h30 Thi tiếng Anh     Phòng 403  
Chủ nhật (ngày 17/01/2021)