null Lịch công tác tuần từ ngày 18/01 đến hết ngày 24/01/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/01/2021 đến 24/01/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/01/2021)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 19/01/2021) 
14h00 Họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia PGS, TS. Đào Văn Hùng Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc
Văn phòng chính phủ  
Thứ Tư (ngày 20/01/2021) 
14h00 Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Bí thư Đảng ủy
Thứ trưởng
Trần Quốc Phương
6B Hoàng Diệu  
Thứ Năm (ngày 21/01/2021)
8h30 Họp HĐ xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư Thành viên Hội đồng
(Ban Giám đốc; các đồng chí Thế Hùng; Công Thành; Minh Luận;
Ngọc Trụ; Hoàng Mai)
Chủ tịch HĐ
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp HĐ thu nhập tăng thêm Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
10h30 Họp Hội đồng thi tuyển viên chức Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp HĐ kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi Đại diện lãnh đạo các đ/v : QLĐT, CT&CTSV, TT KT&ĐBCL, khoa CSC, Đoàn TN và sinh viên vi phạm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 22/01/2021)
Thứ Bảy (ngày 23/01/2021)
Chủ nhật (ngày 24/01/2021)