null Lịch công tác tuần từ ngày 25/01 đến hết ngày 31/01/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/01/2021 đến 31/01/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/01/2021)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Gặp mặt các ứng viên xin tiếp nhận công tác Ban Giám đốc, lãnh đạo các đ/v: TCHC,QTKD, KTQT, TC-ĐT và đ/c Mai Hoa Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh năm 2021 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, phòng QLĐT, KHTC, Viện ĐTQT, lãnh đạo các khoa chuyên ngành, Đoàn TN Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
15h30 Rà xoát tình hình quản lý, sử dụng các phần mềm và trang web TT. CNTT, TV & TT; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC,TT TTKT & ĐBCL, TT. HTĐT, Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 26/01/2021) 
8h30 Họp Tổ công tác liên ngành thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  6B Hoàng Diệu  
14h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh năm 2021 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, phòng QLĐT, Đoàn TN, Chi đoàn cán bộ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng 308  
Thứ Tư (ngày 27/01/2021) 
8h30 Họp Tổ tư vấn rà soát, tổ chức lại các đơn vị theo NĐ120 Các đ/c có tên trong QĐ số 36/QĐ-HVCSPT: GĐ Trần Trọng Nguyên, PGĐ Nguyễn Thế Vinh, PGS,TS Đào Văn Hùng, TS. Thạc Hoát, TS. Như Hà, Công Thành, Như Huyền, Vũ Trường Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 28/01/2021)
8h30 Họp chi bộ 1 Toàn thể đảng viên chi bộ Bí thư chi bộ
Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp Hội đồng thi tuyển viên chức 2020 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐTT
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 29/01/2021)
7h00 Thi tuyển viên chức- Vòng 2 Hội đồng thi tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban cơ sở vật chất Chủ tịch HĐTT
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
8h30 Lấy phiếu ý kiến điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Vụ Tổ chức cán bộ; Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đảng ủy- Ban Giám đốc Học viện Vụ Tổ chức cán bộ Phòng họp tầng 2  
9h30- 10h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo Học viện thực hiện thủ tục bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện (nguồn tại chỗ) Đảng ủy- Ban Giám đốc Học viện Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
 10h00- 10h45 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện (nguồn tại chỗ) Đảng ủy- Ban Giám đốc Học viện; Trưởng các đơn vị thuộc Học viện;   TS. Nguyễn Thạc Hoát (khoa TCĐT) Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Tải danh sách tại đây
10h45- 11h15 Hội nghị tập thể lãnh đạo giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện (nguồn tại chỗ) Đảng ủy- Ban Giám đốc Học viện Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 30/01/2021)
Chủ nhật (ngày 31/01/2021)