null Lịch công tác tuần từ ngày 01/02/20211 đến hết ngày 07/02/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/02/2021)
8h00 Gặp mặt, chúc Tết và tổ chức xe đưa sinh viên khu vực Miền Trung và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc HV; Các cán bộ, giảng viên quan tâm và sinh viên được HV hỗ trợ đưa vè quê ăn Tết Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Sảnh nhà C  
8h30 Họp giao ban Ban Lãnh đạo HV  Chủ tịch Hội đồng Học viện; Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 01
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 02/2021
Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 02/02/2021) 
Thứ Tư (ngày 03/02/2021) 
8h00 Họp Chi Bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi Bộ 3 Bí thư Chi Bộ
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Họp online
TT CNTT,TV&TT chuẩn bị
13h30 Họp Chi Bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi Bộ 2 Bí thư Chi Bộ
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 04/02/2021)
Thứ Sáu (ngày 05/02/2021)
Thứ Bảy (ngày 06/02/2021)
Chủ nhật (ngày 07/02/2021)