null Lịch công tác tuần từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 14/02/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/02/2021 đến 14/02/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/02/2021)
Thứ Ba (ngày 09/02/2021) 
Thứ Tư (ngày 10/02/2021) Nghỉ tết nguyên đán
Thứ Năm (ngày 11/02/2021)  Nghỉ tết nguyên đán
Thứ Sáu (ngày 12/02/2021)  Nghỉ tết nguyên đán
Thứ Bảy (ngày 13/02/2021)  Nghỉ tết nguyên đán
Chủ nhật (ngày 14/02/2021) Nghỉ tết nguyên đán