null Lịch công tác tuần từ ngày 15/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/2/2020 đến 21/2/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/02/2021) Nghỉ tết nguyên đán
Thứ Ba (ngày 16/02/2021) Nghỉ tết nguyên đán
9h30 Họp BGĐ và lãnh đạo các đơn vị: TCHC,QLĐT,TT HTĐT ( online ) để quyết định kế hoạch học tập sau Tết Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, TT HTĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Họp Online Phòng QLĐT chuẩn bị phòng họp
Thứ Tư (ngày 17/02/2021) 
9h00 Gặp mặt khai xuân đầu năm Toàn thể cán bộ; Giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Sảnh tầng 2 nhà C  
Thứ Năm (ngày 18/02/2021)
Thứ Sáu (ngày 19/02/2021)
14h00 Tập huấn LMS và Zoom Cán bộ; Giảng viên quan tâm TT CNTT,TV & TT    
Thứ Bảy (ngày 20/02/2021)
Chủ nhật (ngày 21/02/2021)