null Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/2/2020 đến 28/2/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/02/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Vụ Tổ chức cán bộ; Thường trực Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy; Ban Giám đốc; Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Học viện; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN Học viện Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp nào vắng mặt phải được sự đồng ý của Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Học viện
15h00 Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự Vụ Tổ chức cán bộ; Thường trực Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy; Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h30 Họp giao ban  mở rộng triển khai rà soát, kiện toàn bộ máy theo NĐ 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Trưởng (phụ trách)/Phó phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (phụ trách đơn vị)/Phó không dự được mà ủy quyền cho người khác dự phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
 
Thứ Ba (ngày 23/02/2021) 
Thứ Tư (ngày 24/02/2021) 
Thứ Năm (ngày 25/02/2021)
10h00 Tiếp nhận sách tặng của Thiếu tướng Mã Duy Quân  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm CNTT,TV&TT, TCHC, QLĐT; đ/c Diệu Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 26/02/2021)
13h30 Họp Đảng ủy  Các đồng chí Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 27/02/2021)
Chủ nhật (ngày 28/02/2021)