null Lịch công tác tuần từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 07/03/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/03/2021) 
8h00-9h30 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 02
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 03/2021
Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Hội nghị toàn thể cán bộ, giảng viên về công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ giai đoạn  2021-2026 ( rà soát 2021 ) Toàn thể cán bộ, giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 308  
10h30 Họp Ban Giám đốc và Đảng ủy về công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 ( rà soát 2021 ) Ban Giám đốc và Đảng ủy Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Công tác xúc tiến tuyển sinh 2021 Lãnh đạo các khoa chuyên ngành; Viện ĐTQT; Ban Thường trực xúc tiến tuyển sinh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2 Tải danh sách tại đây
ID: 333 456 8228, PW: 123456
Thứ Ba (ngày 02/03/2021) 
8h30 Tập huấn triển khai kế hoạch đào tạo năm 2021 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Đ/c Vọng, Thanh Phượng Cục Phát triển doanh nghiệp 6B Hoàng Diệu  
Thứ Tư (ngày 03/03/2021) 
8h30 Làm việc với phòng CT&CTSV Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hạnh Vân; phòng CT&CTSV Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng PGĐ
Nguyễn Thị Hạnh Vân
 
14h30 Làm việc với nhóm đấu thầu Ngân hàng thế giới tại Việt Nam TT BD,TV & PBCS, Đ/c Lê Văn Tăng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 04/03/2021)
8h30 Làm việc với TT HTĐT Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hạnh Vân; TT HTĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 05/03/2021)
Thứ Bảy (ngày 06/03/2021)
8h30 Tổ chức thi đầu vào Thạc sĩ Theo QĐ Chủ tịch HĐTS
PGS,TS Trần Trọng Nguyên
D25  
13h00 Tổ chức thi đầu vào Thạc sĩ Theo QĐ Chủ tịch HĐTS
PGS,TS Trần Trọng Nguyên
D25  
Chủ nhật (ngày 07/03/2021)
7h00 Tổ chức thi đầu vào Thạc sĩ Theo QĐ Chủ tịch HĐTS
PGS,TS Trần Trọng Nguyên
D25  
13h00 Tổ chức thi đầu vào Thạc sĩ Theo QĐ Chủ tịch HĐTS
PGS,TS Trần Trọng Nguyên
D25