null Lịch công tác tuần từ ngày 08/03/20211 đến hết ngày 14/03/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/03/2021 đến 14/03/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/03/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 09/03/2021) 
8h45 Làm việc với Cục CNTT Bộ GD&ĐT về chuyển đổi số Học viện Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Làm việc với Kiểm toán nhà nước  Giám đốc Trần Trọng Nguyên; Lãnh đạo phòng KHTC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
116 Nguyễn Chánh  
Thứ Tư (ngày 10/03/2021) 
Thứ Năm (ngày 11/03/2021)
9h00 Họp thường trực Hội đồng Học viện Thành viên thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2 Hoãn
13h00 Tập huấn công tác xúc tiến tuyển sinh đợt 1/2021 Ban thường trực xúc tiến tuyển sinh; Ban quản trị fanage Phòng QLĐT   họp Online
ID: 3334568228
Pass: 123456
14h00 Ban Giám đốc làm việc với Viện ĐTQT về công tác đào tạo, NCKH và tuyển sinh 2021  Giám đốc Trần Trọng Nguyên; Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng QLĐT, phòng QLKH&HT; toàn thể cán bộ, giảng viên Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 12/03/2021)
Thứ Bảy (ngày 13/03/2021)
Chủ nhật (ngày 14/03/2021)