null Lịch công tác tuần từ ngày 15/03/2020 đến hết ngày 21/03/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/03/2021 đến 21/03/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/03/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp thường trực Hội đồng Học viện Thành viên thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 16/03/2021) 
9h00 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Tập huấn công tác PCCC Phòng TCHC; TT HTĐT; Công ty cổ phần an ninh Thăng Long Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 17/03/2021) 
Thứ Năm (ngày 18/03/2021)
13h00 -14h00 Tập huấn khai thác phần mềm QLĐT Phòng QLĐT; Cố vấn học tập, trợ lý khoa TS. Nguyễn Thế Hùng Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 19/03/2021)
14h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch HĐHV Giang Thanh Tùng; Giám đốc Trần Trọng Nguyên Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
6B Hoàng Diệu  
15h45 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch HĐHV Giang Thanh Tùng; Ban Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
6B Hoàng Diệu  
Thứ Bảy (ngày 20/03/2021)
Chủ nhật (ngày 21/03/2021)