null Lịch công tác tuần từ ngày 05/04/2021 đến hết ngày 11/04/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/04/2021 đến 11/4/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/04/2021) 
9h00 Vụ TCCB làm việc với Học viện Chủ tịch HĐ trường Giang Thanh Tùng; Ban Giám đốc; Trưởng, phó phòng TCHC; QLĐT; đ/c Ngọc Trâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 06/04/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 03
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 04
Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (phụ trách đơn vị) không dự được mà ủy quyền cho người khác dự phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
Thứ Tư (ngày 07/04/2021) 
9h00 Hội đồng đề tài cấp nhà nước  Giám đốc Trần Trọng Nguyên Bộ Khoa học công nghệ Bộ Khoa học công nghệ  
9h00 Họp chuẩn bị tài liệu và các nội dung cho HĐ xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức Phó Giám đốc Hạnh Vân; Thế Vinh; Các đ/c Thế Hùng; Tiến Hùng; Công Thành; Minh Vân; Minh Luận; Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 08/04/2021)
8h30-9h30 Triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2021 Ban Giám đốc, phòng KHTC, lãnh đạo các phòng, trung tâm và Viện đào tạo Quốc tế Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp Đảng ủy Các Đảng ủy viên và tổ soạn thảo quy chế Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
13h00-14h00 Họp đoàn công tác tham gia hội chợ tuyển sinh tại ĐH Bách Khoa ngày 11/4/2021 Cán bộ, giảng viên theo QĐ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng 302 Tải danh sách tại đây
Thứ Sáu (ngày 09/04/2021)
14h00 Giám sát công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh trong trường học Các đ/c Công Thành; Thanh Hoa; Kim Thoan, Quang Nghía; Xuân Tâm; TT HTĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 10/04/2021)
Chủ nhật (ngày 11/04/2021)
 7h00-12h00 Công tác tư vấn tuyển sinh năm 2021 Ban Giám đốc; Cán bộ; giảng viên; sinh viên theo QĐ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Gian hàng 56,57
ĐH Bách Khoa