null Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 đến hết ngày 9/5/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/5/2021 đến 9/5/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/5/2021) Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động
Thứ Ba (ngày 04/5/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban  mở rộng
Báo cáo kết quả công tác tháng 04
Đề xuất xin ý kiến BGĐ nội dung công tác tháng 05
Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Trưởng (phụ trách) phòng, Khoa, Trung Tâm, Viện  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng (phụ trách đơn vị) không dự được mà ủy quyền cho người khác dự phải báo cáo trực tiếp Giám Đốc.
15h00   Ban Giám đốc làm việc với công ty thiết kế phần mềm Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban, trưởng các khoa/Viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
21h00 Công tác xúc tiến tuyển sinh Ban thường trực tuyển sinh, Ban quản trị Fanage tuyển sinh, Viện ĐTQT, P. QLĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
  Họp trực tuyến
Mã ID: 3334568228
Pass: 123456
Thứ Tư (ngày 5/5/2021) 
8h30 Phỏng vấn ứng viên tiếp nhận viên chức Đảng ủy; Ban Giám đốc; đ/c Ngô Xuân Khoa (Phụ trách phòng KHHT) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Hoãn
9h00 Họp Đảng ủy Ban Giám đốc Đảng ủy Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
10h30 PGĐ Nguyễn Thế Hùng Làm việc với TT CNTT, TV&TT (Báo cáo nhiệm vụ triển khai và KH trong thời gian tới) Toàn thể TT CNTT, TV&TT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 PGĐ Nguyễn Thế Hùng Làm việc với Phòng QLKH&HT (Báo cáo nhiệm vụ triển khai và KH trong thời gian tới) Toàn thể phòng QLKH&HT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Công bố kết luận kiểm toán Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, phòng KHTC, TCHC, QLĐT và Lãnh đạo các đơn vị Kiểm toán nhà nước Phòng họp tầng 2 Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, phòng KHTC, lãnh đạo phong TCHC, QLĐT;  Lãnh đạo các đơn vị các đơn vị (quan tâm)
15h00 PGĐ Nguyễn Thị Hạnh Vân làm việc với Lãnh đạo phòng TCHC; TT HTĐT Lãnh đạo phòng TCHC; TT HTĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 6/5/2021)
13h00 Họp nhóm triển khai đề án TS. Trụ, nhóm nghiên cứu TS. Hằng Phương Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng 307  
13h30 Hội đồng xét chuyển CDNN phỏng vấn 02 viên chức Bùi Thanh Bình và Nguyễn Thị Phương Quỳnh Thành viên Hội đồng và 02 viên chức Bùi Thanh Bình và Nguyễn Thị Phương Quỳnh Chủ tịch HĐ
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng 305  
14h00 Hội đồng xét chuyển CDNN dự giờ giảng của đ/c Lâm Thùy Dương, Đàm Thu Hiền Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng 305  
14h30 Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Theo QĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
phòng 308  
15h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
D25  
15h30 Giám đốc làm việc với các khoa về công tác trợ lý khoa PGĐ Nguyễn Thị Hạnh Vân; Trưởng phòng TCHC, CT&CTSV; Lãnh đạo các khoa, trợ lý các khoa Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 307  
17h00 Livestreams công tác xúc tiến tuyển sinh Lãnh đạo, giảng viên các đơn vị được phân công: P. TCHC, QLĐT, TT CNTT,TV&TT, Viện ĐTQT, Khoa CSC, KTQT, KT, Đoàn TN Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 7/5/2021) 
8h00 Giám đốc làm việc với phòng QLĐT PGĐ Nguyễn Thế Hùng; Toàn thể phòng QLĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 8/05/2021) 
9h00 Gặp mặt học viên cao học khóa 8( khóa học 2020-2021) Lãnh đạo các đơn vị : phòng QLĐT, khoa QTKD, CSC, TC-ĐT; Toàn thể học viên cao học khóa 8 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  Họp trực tuyến
Mã ID: 3334568228
Chủ nhật (ngày 9/05/2021)