null Lịch công tác tuần từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 16/5/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/5/2021 đến 16/5/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/5/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
17h00 Livestreams tư vấn tuyển sinh các ngành QTKD, KTPT, Luật KT, TC-ĐT, Kế Toán Lãnh đạo các khoa QTKD, KTPT, Luật KT, TC-ĐT, Kế Toán Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 11/5/2021) 
Thứ Tư (ngày 12/5/2021) 
Thứ Năm (ngày 13/5/2021)
9h00 Sửa đổi quy chế thu chi nội bộ Các đ/c: Nguyễn Thị Đông, Ngọc Trâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp đề xuất cơ sở vật chất Viện ĐTQT PGĐ Nguyễn Thế Hùng; các đ/c Công Thành, Mã Lương, Thị Đông; cán bộ giảng viên Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn ngành TCNH Theo QĐ Chủ tịch HĐ
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 14/5/2021) 
9h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài " Giải pháp thúc đẩy phát triển nền kinh tế số Việt Nam giai đoạn 2020-2030 " Mã số APD/2021/B03 - CNĐT.TS Đàm Thanh Tú Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 TT CNTT,TV&TT hướng dẫn ký số trên hệ thống quản lý văn bản e-office Toàn thể cán bộ, giảng viên TT CNTT,TV&TT online ID: 3334568228 - Pass:123456
Thứ Bảy (ngày 15/05/2021) 
Chủ nhật (ngày 16/05/2021)