null Lịch công tác tuần từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 23/5/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/5/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 18/5/2021) 
13h00 Họp về công tác nhập dữ liệu tuyển sinh đại học năm 2021 P.QLĐT, thầy/cô trong nhóm thường trực xúc tuyển tuyển sinh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 19/5/2021) 
Thứ Năm (ngày 20/5/2021)
13h45 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng họp triển khai công việc của Khoa Kế toán - Kiểm toán PGĐ Thế Hùng, P.QLĐT, các giảng viên: Mai Hoa, Phương Thanh, Thanh  Hành, Tiến Dũng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Làm việc với công ty CMC về phần mềm quản trị thư viện  Trung tâm CNTT,TV&TT; Công ty CMC Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 21/5/2021) 
Thứ Bảy (ngày 22/05/2021) 
Chủ nhật (ngày 23/05/2021)