null Lịch công tác tuần từ ngày 24/5/2021 đến hết 30/5/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/5/2021 đến 30/5/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/5/2021)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Giám đốc làm việc với Ban Chủ nhiệm dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  Giám đốc, các đ/c: Công Thành, Trâm, Mai - TTKT&ĐBCL, và TS. Lê Kim Chi Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 25/5/2021)
8h00 Họp giao ban Bộ Ban Giám đốc Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Hội trường A, 6B Hoàng Diệu   
Thứ Tư (ngày 26/5/2021) 
Thứ Năm (ngày 27/5/2021)
8h30 Trao đổi về phần mềm xét tuyển sinh Phòng QLĐT, nhóm phần mềm Đại học bưu chính, các đ/c: Quân, Thế Dương, Đức Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  Họp trực tuyến, ID 3334568228, pass: 123456
10h00 Làm việc với Mr.Tsai - Chủ tịch Hiệp hội giáo dục và dạy nghề Đài Loan PGĐ Thế Hùng, các đ/c: Thanh Tú, Hằng Phương, Nguyễn Đông, Hoàng Tuấn Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  Họp trực tuyến, ID 73976236692, pass: 123456
14h00
ND1: Họp công tác tổ chức thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020-2021

 

PGĐ Vinh, Lãnh đạo các P.QLĐT và Khoa/Viện/Bộ môn; các đ/c: Hồng Quân, Thế Dương, Đức Anh; toàn thể  Trung tâm KT&ĐBCL
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  Họp trực tuyến, Zoom ID: 333 456 8228, passcode: 123456
ND2: Thảo luận, góp ý Đề án Vị trí việc làm Ban Giám đốc, nhóm xây dựng Đề án VTVL, Lãnh đạo các Khoa/Viện/Bộ môn  
Thứ Sáu (ngày 28/5/2021)
9h00 Thảo luận, góp ý Đề án Vị trí việc làm Ban Giám đốc, nhóm xây dựng Đề án VTVL, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  Họp trực tuyến, Zoom ID: 333 456 8228, passcode: 123456
Thứ Bảy (ngày 29/5/2020)
8h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 6 và 7 Theo Quyết định Chủ tịch các Hội đồng   Trực tuyến
Chủ nhật (ngày 30/5/2020)