null Lịch công tác tuần từ ngày 31/5 đến hết ngày 06/6/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 31/5/2021 đến 06/6/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 31/5/2021)
8h00 Họp giao ban Ban Gám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Ban Giám đốc làm việc với nhóm soạn thảo Đề án Vị trí việc làm Ban Giám đốc, thành viên nhóm soạn thảo Ban Giám đốc Họp trực tuyến ID: 3334568228, Pass: 123456
Thứ Ba (ngày 01/6/2021)
Thứ Tư (ngày 02/6/2021) 
9h00 Họp trực tuyến về phần mềm tuyển sinh Phó Giám đốc Thế Hùng, P.QLĐT, các đ/c: Hồng Quân, Thế Dương, Đức Anh, nhóm Học viện bưu chính viễn thông Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  ID: 3334568228, Pass: 123456
10h00 Họp thảo luận biểu mẫu Chủ tịch Hội đồng học viện, Ban Giám đốc, Ban Tài chính tài sản của HĐHV, đ/c Trâm Chủ tịch Hội đồng học viện
TS. Giang Thanh Tùng
  ID: 3334568228, Pass: 123456
Thứ Năm (ngày 03/6/2021)
13h30 Thảo luận quy chế tổ chức hoạt động; Quy chế bổ nhiệm; Quy định về mối quan hệ giữa Đảng ủy, Hội đồng học viện và Giám đốc Học viện (trực tuyến) Ban Giám đốc, các Ban chuyên môn của Hội đồng học viện, Tổ soạn thảo Quy chế, Quy định Chủ tịch Hội đồng học viện
TS. Giang Thanh Tùng
  ID: 3334568228, Pass: 123456
15h30 Họp thườngtrực Hội đồng học viện Các đ/c thường trực Hội đồng học viện Chủ tịch Hội đồng học viện
TS. Giang Thanh Tùng
  ID: 3334568228, Pass: 123456
Thứ Sáu (ngày 04/6/2021)
Thứ Bảy (ngày 05/6/2021)
8h00 Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công – Khóa 6 (lớp CHCS6.2) (trực tuyến) Tải TẠI ĐÂY Chủ tịch Hội đồng    
Chủ nhật (ngày 06/6/2021)