null Lịch công tác tuần từ ngày 28/6 đến hết ngày 04/7/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/6/2021 đến 04/7/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 28/6/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2022 và 03 năm 2022-2024 PGĐ Thế Hùng, các nhóm nghiên cứu có đề xuất Vụ trường Vụ KH, GD, TN và MT
Ông Lê Việt Anh
Phòng họp Bộ  
15h00 Sinh hoạt chuyên đề tháng 6;
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; chuyển đảng chính thức cho đ/c Đào Hoàng Tuấn
Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi Bộ3
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 29/6/2021) 
8h30 Sinh hoạt chuyên đề tháng 6;
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi Bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2 Đảng viên là viên chức họp trực tiếp; Đảng viên sinh viên họp trực tuyến; ID: 3334568228;
Pass: 123456. TT CNTT,TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
13h30 Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Chuyển đảng chính thức cho đ/c Bùi Đình Phúc Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi Bộ 2
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
   ID: 3334568228;
Pass: 123456. TT CNTT,TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Tư (ngày 30/6/2021) 
7h45 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Các đ/c Đảng ủy viên của Đảng bộ Học viện  Đảng ủy Khối  Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
8h30 Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút FDI của VN trong bối cảnh tác động của tranh chấp thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid - mã số APD.2021/B08. Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp về công tác tuyển sinh Đại học năm 2021 PGĐ Thế Hùng; cán bộ, giảng viên 03 đơn vịị: Viện ĐTQT, KHTC, P.QLĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 01/7/2021)
8h30-10h00 Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2021 Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
  Họp trực tuyến.
ID: 3334568228.
Pass: 123456
10h00-11h30 Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
 
14h30 Họp góp ý dự thảo Quy chế tài chính của Học viện  Các đ/c trong Đảng ủy, Thường trực Hội đồng học viện, Ban Giám đốc; các đ/c trong Tổ soạn thảo (Trâm, Mai Hoa, Vọng, Tiến Thành) Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐHV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 02/7/2021) 
14h00 Ban Giám đốc làm việc với Tạp chí Kinh tế và Dự báo Ban Giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị: KH&HT, TCHC, QLĐT; Tạp chí KT&DB Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 03/7/2021) 
Chủ nhật (ngày 04/7/2021)