LỊCH TRỰC

content:

Trường Khoa: 14h đến 16h thứ 5 hàng tuần tại C201.

Phó Trưởng khoa: 14h đến 16h thứ 2 hàng tuần tại C201.