LỊCH TRỰC

content:

Trường Khoa: 13h30' đến 15h30' thứ 5 hàng tuần tại C201.

Phó Trưởng khoa: 14h đến 16h thứ 2 hàng tuần tại C201.

Lịch SHCM: Thứ Năm hàng tuần (C201): Từ 13h30' đến 15h30'

Lịch họp với sinh viên đối với các thầy cô là Cố vấn học tập (Thầy Tú, thầy Tuấn, thầy Trường, thầy Dương, thầy Đoàn, cô Trà):
+ Thứ Hai đầu tiên hàng tháng (online): Từ 20h đến 21h30'
+ Thứ Năm của tuần thứ 3 hàng tháng (trực tiếp): Từ 15h30' đến 16h30'