Lịch trực Lịch trực

Lịch trực tháng 2 năm 2019
Ngày đăng 19/02/2019 | 10:42 AM  | Lượt xem: 515

Lịch trực tháng 2 năm 2019

STT

Họ và tên

Chức danh

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Điện thoại

 

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

 

01

TS. Nguyễn Thế Vinh

Trưởng khoa

9-11h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0903282737

02

Ths. Mai Văn Sáu

Giảng viên

 

 

 

 

9h30- 11h30

 

9h30- 11h30

 

 

 

0983360116

03

TS. Nguyễn Duy Đồng

Giảng viên

 

 

 

13-15h

 

 

 

 

 

 

0966662800

04

Ths.Nguyễn Việt Hưng

Giảng viên tập sự

13h-15h

15-17h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0989992252

04

Ths. Ng. Hoàng Diệu Linh

Trợ lý khoa

Các ngày trong tuần

0968544333