Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01/5 đến hết ngày 08/5/2017
Ngày đăng 05/05/2017 | 15:14 PM  | Lượt xem: 822

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/5/2017 đến 07/5/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/5/2017): Nghỉ Lễ
Thứ Ba (ngày 02/5/2017): Nghĩ Lễ (bù ngày chủ nhật 30/4)
Thứ Tư (ngày 03/5/2017)
14h30 Phát hành HSYC gói thầu mua sắm 40 máy tính qua mạng      P.505  
Thứ Năm (Ngày 04/5/2017)
Thứ Sáu (ngày 05/5/2017)
8h30 Hội nghị NCKH sinh viên cấp khoa khoa Đầu tư năm học 2016-2017 Khách mời, Toàn thể giảng viên khoa Đầu tư TS. Vũ Đình Hòa Hội trường 702  
10h00 Triển khai công tác cố vấn học tập và trợ lý khoa giai đoạn cuối năm học 2016-2017 Phòng QLĐT, trợ lý các khoa chuyên ngành, đại diện khoa Ngoại ngữ, cố vấn học tập các khóa 4,5,6,7 CLC PGĐ
 Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra Khách mời; Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị; Kế toán trưởng, Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ và
Ban Giám đốc Hv
P.505  
Thứ Bảy (ngày 06/5/2017) 
8h00 Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển  Khách mời: Đoàn Thanh niên Bộ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn TN Học viện, các đoàn viên được triệu tập   Đoàn Chủ tịch  Hội trường 702  
9h00  –  11h00 Hội nghị NCKH sinh viên cấp khoa khoa Kế hoạch phát triển Thành viên HĐ, sinh viên khoa KHPT, sinh viên và giảng viên quan tâm Ths. Lê Huy Đoàn Giảng đường 405  
11h00-12h00 Tọa đàm NCKH sinh viên khoa Kế hoạch phát triển  Giảng viên khoa KHPT, sinh viên khoa KHPT, giảng viên và sinh viên quan tâm  Ths. Lê Huy Đoàn Giảng đường 405  
Chủ Nhật (ngày 07/5/2017) 
7h30 Kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên khóa 5 Phòng QLĐT, khoa Ngoại ngữ, cán bộ giảng viên được phân công theo Quyết định; toàn thể sinh viên khóa 5 Phòng QLĐT Theo danh sách phòng thi