Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12 đến hết ngày 10/12/2017
Ngày đăng 30/11/2017 | 15:43 PM  | Lượt xem: 1761

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/12/2017 đến 10/12/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/12/2017)
9h00 Nghiệm thu sơ bộ Đề án nhiệm vụ Môi trường 2016-2017 Các thành viên Hội đồng, cán bộ giảng viên khoa Đầu tư Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Lê Thu Hoa
P.505  
16h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về việc bình bầu cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của Bộ trưởng BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Ba (ngày 05/12/2017)
15h00 Họp Đề án cấp nhà nước Các đ/c: Tú, Hoàng Tuấn, P.KHHT và các thành viên của Đề án Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 06/12/2017)
Thứ Năm (ngày 07/12/2017)
10h00 Nghiệm thu giáo trình nhập môn Thống kê kinh tế - xã hội ứng dụng Các thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Hùng Thao
P.505 Khoa Toán chuẩn bị tài liệu 
14h30- 17h00 Lớp nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong kinh tế do giáo sư Lê Văn Cường giảng dạy Các cán bộ/ giảng viên đã đăng ký P.KHHT Giảng đường 303  
15h30-17h00 Họp triển khai công tác thi tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 Ban Thư ký, Ban Cơ sở vật chất Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 08/12/2017)
9h30 Họp Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư CB2
TS. Nguyễn Thế Hùng
P.505  
14h30- 17h00 Lớp nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong kinh tế do giáo sư Lê Văn Cường giảng dạy Các cán bộ/ giảng viên đã đăng ký P.KHHT Giảng đường 303  
14h00 Họp tổ chuyên gia tư vấn của Bộ trưởng Giám đốc Đào Văn Hùng Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp Bộ  
14h00 Họp tổ triển khai ĐANN 2020 về báo cáo kết quả khảo sát chuẩn đầu ra tiếng anh K5 (lần 2) Thành viên Tổ triển khai ĐANN (Hồng Quân, Đỗ Hoa, Thế Hùng, Trâm, Mến, Mai kế toán); Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, Trung tâm TTr-KT, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Trường hợp vắng họp phải báo cáo trực tiếp Phó Giám đốc
Thứ Bảy (ngày 09/12/2017)
14h30-17h00 Lớp nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong kinh tế do giáo sư Lê Văn Cường giảng dạy Các cán bộ/ giảng viên đã đăng ký P.KHHT  Giảng đường 303  
8h00
(cả ngày)
Thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 Hội đồng tuyển sinh, các Ban và các tiểu ban, các thí sinh dự thi   P.505 và giảng đường tầng 4  
Chủ Nhật (ngày 10/12/2017) 
7h00
(cả ngày)
Thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 Hội đồng tuyển sinh, các Ban và các tiểu ban, các thi sinh dự thi   P.505 và giảng đường tầng 4  
14h30-17h00 Lớp nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong kinh tế do giáo sư Lê Văn Cường giảng dạy Các cán bộ/ giảng viên đã đăng ký P.KHHT  Giảng đường 303