Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 05/6 đến hết ngày 11/6/2017
Ngày đăng 02/06/2017 | 08:54 AM  | Lượt xem: 1700

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/6/2017 đến 11/6/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/6/2017)
8h30 Làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác kiểm định chất lượng Ban Giám đốc: Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, TTr-KT, QLĐT, KHTC; và đ/c: Vinh, Lương Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 06/6/2017)
08h00 Họp báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo của các dự án ODA, vốn vay ưu đãi TS. Tú, TS. Hoàng Tuấn, A.Dũng, anh Sơn ĐTQT, chị Hoàng Mai, A Hiếu TTBD Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Xét kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, sinh hoạt chuyên đề  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 07/6/2017)
Thứ Năm (ngày 08/6/2017)
14h00 Họp BCH Công đoàn về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng BCH Công đoàn Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Sáu (ngày 09/6/2017)
08h00 Họp điều chỉnh và thay thế sinh viên đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2016 -2017 Hội đồng xét học bổng KKHT;  PGĐ Nguyên, Tr.phòng: CTSV, Đào tạo, KHTC, TTr_KT, TCHC và 7 trưởng Khoa QLSV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
08h30 Họp giao ban; Họp hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 5/2017 Trưởng, phó các đơn vị. Trâm ( Kế toán trưởng ). Ngân (TCHC), Minh (khảo thí), Tuấn ( CTSV) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Sinh hoạt chuyên đề Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư CB2
Nguyễn Thế Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 10/6/2017) 
Chủ Nhật (ngày 11/6/2017)