Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 07/11 đến hết ngày 11/11/2016
Ngày đăng 04/11/2016 | 16:05 PM  | Lượt xem: 1579

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/11/2016)
08h30 Họp Hội đồng thi tuyển viên chức Các thành viên Hội đồng Giám đốc
Đào Văn Hùng
P505  
Thứ Ba (ngày 08/11/2016)
Thứ Tư (ngày 09/11/2016)
13h30 Hội thảo: "Lồng ghép quyền trẻ em trong hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH" Khách mời, Ban Giám đốc, Đại diện các khoa, phòng: QLĐT, KHHT, CTSV, các khoa QLSV Khoa CSC P.505  
Thứ Năm (ngày 10/11/2016)
08h30 Họp Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Giám đốc
Đào Văn Hùng
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia 11 Lê Hồng Phong  
9h00 Nói chuyện chuyên đề: "Giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và Tệ nạn xã hội - Cán bộ, giảng viên quan tâm;
- Mỗi khoa cử 20 sinh viên
TS,BS. Hồ Mai Hoa P702  
14h00 Họp về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH và trao đổi về định hướng, giải pháp phát triển KT-XH năm 2017 Giám đốc, đ/c Hoài Chủ nhiệm VP Chính phủ và Chủ tịch UBGSTCQG Phòng họp số 1,
trụ sở VP Chính phủ
 
14h00 Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016_2017 Lớp: QLĐT5; QLĐT6; TCC6.  P.CT&CTSV; P.QLĐT P405  
Lớp: KTĐN6; KHPT6.  P.CT&CTSV; P.QLĐT P702  
Thứ Sáu (ngày 11/11/2016)
Thứ Bảy (ngày 12/11/2016) 
Chủ Nhật (ngày 13/11/2016) 
06h00 Giải bóng đá APD CUP lần thứ 5 Đội bóng các khoa Đoàn TN Sân bóng PVV
Trần Thái Tông