Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 08/5 đến hết ngày 14/5/2017
Ngày đăng 11/05/2017 | 09:34 AM  | Lượt xem: 966

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/5/2017 đến 14/5/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/5/2017)
8h00
(cả ngày)
Hội thảo tập huấn khung chính sách đấu thầu và đấu thầu chiến lược dự án phát triển Khách mời, WB, Ban Giám đốc, khoa Đấu thầu Giám đốc
Đào Văn Hùng 
Giảng đường 405  
Thứ Ba (ngày 09/5/2017)
8h00
(cả ngày)
Hội thảo tập huấn khung chính sách đấu thầu và đấu thầu chiến lược dự án phát triển Khách mời, WB, Ban Giám đốc, khoa Đấu thầu Giám đốc
Đào Văn Hùng 
Giảng đường 405  
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 3, 4  Các thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Làm việc với Công ty Linagora của Pháp Công ty Linagora, Giám đốc, các đ/c: Tăng, Thế Hùng, Hoài Giám đốc P.505  
Thứ Tư (ngày 10/5/2017)
8h00
(cả ngày)
Hội thảo tập huấn khung chính sách đấu thầu và đấu thầu chiến lược dự án phát triển Khách mời, WB, Ban Giám đốc, khoa Đấu thầu Giám đốc
Đào Văn Hùng 
Giảng đường 405  
9h00  Gặp và trao đổi thông tin tuyển sinh chương trình hợp tác 3 + 1 với trường Đại học Middlesex Anh Quốc  Các đ/c: Hoàng Tuấn, Hoài, Hoàng Cường, Đại học Middlesex Anh Quốc TS. Đào Hoàng Tuấn P.505  
Thứ Năm (ngày 11/5/2017)
9h00 Họp thường kỳ Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 12/5/2017)
Thứ Bảy (ngày 13/5/2017) 
8h00 Hội nghị NCKH sinh viên khoa Đấu thầu Khách mời, toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Đấu thầu, cán bộ, giảng viên quan tâm TS. Nguyễn Thế Vinh Hội trường 702  
Chủ Nhật (ngày 14/5/2017)